Podcast #14 Coroczna podwyżka pensji w Szwecji

Na jakich zasadach działa coroczna podwyżka pensji w Szwecji?

Posłuchaj czy to prawda, że w Szwecji podwyżka pensji jest rokroczna i odgórnie ustalona, oraz czy musisz być członkiem związków zawodowych, żeby korzystać z przywilejów przez związki wynegocjowanych.

Coroczna rewizja pensji, czyli lönerevision oznacza, że sprawdza się pensję w określonym punkcie czasowym w celu zrewidowania jej i w efekcie podwyższenia, albo zostawienia jej niezmienionej. Rewizja pensji jest ustalona w zbiorowym układzie pracy, czyli kollektivavtal, a to znaczy, że prawo do corocznej rewizji pensji nie jest dane automatycznie. Najczęściej jednak ten coroczny dogląd wynagrodzenia jest uregulowany w umowie między związkami zawodowymi i pracodawcą wraz z informacjami kiedy i jak rewizja pensji ma zostać przeprowadzona. W tej umowie reguluje się też kwestię o jakiej wysokości potencjalnej podwyżki jest mowa. W praktyce mowa jest o przedziale między dwoma a pięcioma procentami. Negocjacje centralne przed rewizją trwają rokrocznie, i są stałym wydarzeniem, które wcale nie jest wolne od niespodzianek. Organizacje pracodawców z definicji starają się zachować niski poziom podwyżek, natomiast przedstawiciele związkowi walczą o jak najwyższy procent dla swoich członków. W roku kiedy wybuchła pandemia, czyli w 2020 rewizja pensji nie odbyła się o czasie, i to było dość spektakularne zdarzenie, bo jak powiedziałam, negocjacje odbywają się zawsze o stałej porze, wczesną wiosną. Tegoroczne trwają, i nie są łatwe, bo inflacja jest dużym problemem dla wszystkich.  

A co jeśli Twój pracodawca ma podpisaną umowę zbiorową ze związkami, a Ty nie jesteś członkiem związków? Nic! Korzystasz z tych samych przywilejów co członkowie związków zawodowych, bo oni negocjują z poziomu odgórnego, czyli dla wszystkich.  

A jak to wygląda w praktyce? Powiedzmy, że podwyżka jest wynegocjowana w wysokości 3 % i jest Was dziesięć osób w dziale. To ustalenie nie oznacza automatycznie, że dostaniesz 3 % więcej. Twój pracodawca ma pulę 3 % razy dziesięć osób, ale może przyznać komuś więcej a komuś mniej, pod warunkiem że zmieści się w określonej kwocie, oraz rzeczowo umotywuje wszystkie podwyżki. Warto też wiedzieć, że oprócz procentowej podwyżki centralnie ustala się też minimalną kwotę, która jest obowiązkowa dla każdego pracownika, którego osiągnięcia w pracy w ciągu ostatniego roku były słabe.  

Są też firmy, które nie mają umowy ze związkami zawodowymi i ich wówczas nie obowiązuje coroczna rewizja pensji. To nie musi oznaczać gorszych warunków finansowych, może być wręcz przeciwnie, bo jak właśnie słyszałaś, słyszałeś, podwyżka jest mniej więcej podobna dla wszystkich. Więc może być tak, że to w Twojej umowie o pracę ustalicie kiedy i w jakim trybie będzie przeprowadzona rewizja pensji. Jednak dziewięć na dziesięć firm ma zbiorowy układ pracy. 

Z pieniędzmi wiąże się też biznes, czyli bycie przedsiębiorczynią, i to o tym opowiem Ci za tydzień. 

Po więcej informacji zapraszam Cię na stronę www.kierunekszwecja.com. Tam też znajdziesz notatki do każdego odcinka.

Vi ses i Sverige! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *