Podcast #01 Dlaczego Szwecja?

Od wielu lat z rzędu w różnych rankingach Szwecja ogłaszana jest jednym z najlepszych krajów do pracy i do robienia interesów na świecie. Dlaczego? Bo praca w szwedzkiej firmie oznacza dobre zarobki i szeroki wachlarz socjalny. Posłuchaj, co się na to złożyło!

Od wielu lat z rzędu w różnych rankingach Szwecja ogłaszana jest jednym z najlepszych krajów do pracy i do robienia interesów na świecie. Swój godny pozazdroszczenia standard życia dla swoich obywateli Szwedzi osiągnęli dzięki kombinacji wolnego kapitalizmu rynkowego oraz zakrojonymi na szeroką skalę przywilejami socjalnymi.

Co to właściwie znaczy? To znaczy, że Szwedom udało się połączyć cechy różnych systemów i zrobić z nich optymalną mieszankę. W Szwecji mieszka nieco ponad 10 milionów mieszkańców na dużej powierzchni, i zwyczajnie brakuje im rąk do pracy. Więc każdy, kto zna się na swojej pracy, ma realne szanse zawodowego zaistnienia w Szwecji, a co za tym idzie, stać się członkiem tutejszej społeczności ze wszystkimi przywilejami, ale i obowiązkami, jakie to członkostwo niesie. Szwedzi również są w Unii Europejskiej, co bardzo upraszcza wszelkie formalności.

Natomiast praca w Szwecji to szacunek dla pracownika i efektów jego działań. Szwedzi wiedzą, że efektywność pracownika wynika z jego zaangażowania i możliwości podejmowania kolejnych wyzwań zawodowych. Tu pracownik ma być zadowolony i powinien mieć okazję do tego, by się rozwijać oraz móc harmonijnie godzić życie zawodowe z życiem prywatnym. Właśnie dlatego praca w szwedzkiej firmie oznacza dobre zarobki i szeroki wachlarz socjalny.

Rozwój osobisty personelu jest deklarowany przez pracodawców jako jeden z ważniejszych aspektów w budowaniu employer branding, czyli marki osobistej firmy. Również potwierdzenie jakości pracy oraz regularny feedback jako elementy zarządzania personelem składają się na to, co Szwedzi określają mianem “trivsel på arbetsplatsen” czyli “dobrej atmosfery w miejscu pracy”. 

Wszystko, co dotyczy pracownika i pracodawcy jest uregulowane prawnie, a ponieważ Szwedzi są z natury ludźmi przestrzegającymi zasad współżycia społecznego i rzeczywiście postępują tak, jak mówią zasady, to efektem jest parasol ochronny przepisów rozpościerający się nad pracownikami. Najważniejszymi zasadami prawnymi na szwedzkim rynku jest prawo pracy (czyli Arbetsrätt) i prawo o ochronie zatrudnienia (czyli Lagen om Anställningsskydd) które przewiduje równe prawa dla pełno- jak i niepełnosprawnych pracowników. Niepełnosprawność nie jest najmniejszą przeszkodą w otrzymaniu stanowiska. To co ma znaczenie, to zawodowe umiejętności i kompetencje kandydata. 

Prawo pracy (Arbetsrätt) mówi, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność za zapobieganie oraz likwidowanie skutków dyskryminacji w miejscu pracy. Szef ma odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i równe traktowanie wszystkich zatrudnionych oraz jest zobowiązany do kontrolowania wysyłanych pozawerbalnych sygnałów, które mają wpływ na zachowanie pracowników. Czyli szef musi zachowywać się przyzwoicie!

Prawo o dyskryminacji (czyli Diskrimineringslagen)  jest częścią prawa pracy i zakazuje zaniedbywania, gorszego traktowania oraz szykanowania na podstawie któregokolwiek z siedmiu powodów: płci, wykraczającego poza ogólnie przyjęte płciowe normy zachowania, przynależności etnicznej, religii, niepełnosprawności, orientacji seksualnej oraz wieku.  

“Hållbarhet” czyli “sustainability” w szwedzkich przedsiębiorstwach to nie tylko puste deklaracje. To świadoma i systematyczna praca na rzecz dbałości o środowisko naturalne, ekonomiczny dobrostan personelu oraz troska o pozytywny rozwój społeczeństwa w myśl równouprawnienia i zapobiegania dyskryminacji.  

Dzisiaj w Szwecji niepojęte jest, że pod koniec XIX wieku wycięto duże części lasów w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie szybko rozwijającego się przemysłu i urbanizacji, które wymagały ogromnych ilości drewna zarówno jako surowca, jak i źródła energii. Skandynawia zbudowała swoją potęgę gospodarczą częściowo dzięki zasobom naturalnym tych krajów. Jednak świadomi swojej niechlubnej historii Szwedzi, z zapałem odrabiają pracę domową i praca ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw jest stałym elementem rozwojowym większości firm, a zagadnienie  “sustainability in work life” jest na stałe obecne jako przedmiot wykładowy oraz składowa budowania wizerunku firm.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *