Podcast #22 Jak napisać pracę licencjacką i dostać za to pieniądze?

W tym odcinku dowiesz się jak cele naukowe przekuć – przy okazji – w zysk finansowy.

En C uppsats, czyli praca licencjacka kończy trzyletnie studia i odpowiada Bachelors degree w systemie bolońskim. Głównym celem tej pracy jest to,  żebyś ty,  jako osoba studiująca, w pełni opanowała analityczny sposób naukowego spojrzenia na zagadnienie oraz potrafiła samodzielnie przeprowadzić rzetelne badanie naukowe na odpowiednim  dla Twoich studiów poziomie. Oczywiście masz promotora, który podczas 10 tygodni pisania pracy ma dać Ci możliwość trzech do czterech spotkań, żeby sprawdzić, czy praca podąża w dobrym kierunku, czy język jest odpowiedni, rzeczowy feedback po prostu.  

I teraz tak, wielu szwedzkich studentów pisze prace licencjackie niejako na zamówienie firm. To znaczy zarząd, czy osoba odpowiedzialna z organizacji i student, czy studentka umawiają czym są zainteresowani. Na ile temat, który jest przedmiotem badań osoby studiującej zgadza się z obszarami do zbadania w firmie. Może to być badanie np. jak praca na dystans wpływa na poczucie przynależności do większego kontekstu w firmie, ale też aktualny problem związany z potrzebą ustalenia słabego punktu w procesach związanych z jakością produktu. Innymi słowy, nie ma ograniczeń co do tematu, ważne, tylko żeby osoba, czy osoby, bo w Szwecji pracę licencjacką pisze się parami, miała merytoryczne wsparcie kogoś z firmy. To Ty masz prawa autorskie do swojej pracy, ale poprzez danie dostępu do metody badawczej i jej skutku umożliwiasz firmie zleceniodawcy przybliżenie się do rozwiązania jakiegoś problemu, albo znalezienie odpowiedzi na kłopotliwe zagadnienie i za to właśnie dostajesz zapłatę. Jest to od 10 do 20 tysięcy koron szwedzkich na osobę. Gra warta świeczki, szczególnie, że pracę musisz i tak napisać! Oczywiście zasady naukowego obiektywizmu obowiązują i tutaj, więc nie ma mowy o manipulowaniu wynikami czy wręcz zamawianiu określonego efektu. Nad prawidłowością procesu czuwa promotor, który nigdy nie będzie Twoim egzaminatorem jednocześnie. To też rodzaj double check transparantności procesu badawczego.  

 

Sama obrona to w Szwecji tzw opponering, rozmowa polegająca na tym, że odpowiadasz na krytyczne pytania oponentów, czyli innych studentów, dotyczące np. wniosków końcowych, metody badawczej czy źródeł. Żeby otrzymać ocenę końcową, Ty też musisz przyjąć rolę oponenta na obronie innej studentki czy studenta.  

Budowa pracy licencjackiej w Szwecji jest właściwie całkiem prosta, składa się z zasadniczego zestawu dwóch czy trzech pytań, na które autorka czy autor pracy próbuje odpowiedzieć.  

 

Moje osobiste, i niepotwierdzone obiektywnymi badaniami naukowymi doświadczenie jest takie, że u podstaw większości prac uniwersyteckich jest pragnienie odpowiedzenia na faktycznie istniejące problemy czy pytania, co daje studentom poczucie sensu ich działań. Są też motywowani przez swoich promotorów, żeby czytać prace napisane przez innych studentów, żeby znaleźć inspirację do swoich działań.  

 

Mówiłam Ci już że skończyłam studia z zarządzania zasobami ludzkimi a tytuł mojej pracy dyplomowej to: „Villkorlig trygghet eller stadgad frihet? En kvalitativ studie om hur visstidsanställda inom Kriminalvården upplever sin anställningsform” czyli „Warunkowe poczucie bezpieczeństwa czy uregulowana wolność? Badanie jakościowe o tym jak zatrudnieni na czas określony pracownicy systemu penitencjarnego postrzegają swoją formę zatrudnienia”. Od 2018 roku ten tekst był pobrany kilkaset razy co pokazuje jak żywy jest temat dysponowania swoim czasem wolnym w relacji do obowiązków wobec pracodawcy ale też potrzebę znajdowania inspiracji. Ja mojej pracy nie pisałam na zlecenie więzienia, ale fakt że tam pracowałam, ułatwił mi wybranie tematu.  

 

A jeśli zdecydujesz się studiować w Szwecji, to dobrze wiedzieć, że tzw. CSN (Centrala studiestödsnämnden) – to urząd zajmujący się zasiłkami i pożyczkami studenckimi. W Szwecji jest jeden z najhojniejszych na świecie systemów wsparcia finansowego studentów, dzięki któremu wszyscy, niezależnie od pochodzenia mają możliwość dziennego studiowania, a ja jestem żywym przykładem użyteczności i przystępności tego systemu: skończyłam szwedzkie studia dzienne jako czterdziestolatka.  

Vi ses i Sverige! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *