Podcast #09 Medarbetarsamtal, czyli coroczna rozmowa z szefem.

Spotkanie, podsumowanie, wymiana wrażeń. Jak partner z partnerem. Na czym polega szwedzkie Medarbetarsamtal? O corocznej rozmowie między szefem a pracownikiem opowiadam w tym odcinku podcastu Kierunek Szwecja.

Jesteś szefem w Polsce? W Szwecji bycie szefem to jest naprawdę innego rodzaju zadanie i wyzwanie. Przede wszystkim, szef to zawód. Poza tym, na szefie spoczywa odpowiedzialność za odpowiednie i bezpieczne środowisko pracy i zapewnienie pracownikom stabilnego psychosocjalnego klimatu w miejscu zatrudnienia, uwaga, nawet jeśli znajduje się ono w domu pracownika, jak w przypadku rozwiązań hybrydowych. I to, co jest dość trudne do zrozumienia przez nas, Polaków, to zaufanie pracownika, graniczące czasem z oddawaniem swojego losu w ręce szefa. Oczywiście nie wszyscy i nie wszędzie, ale na ogół Szwedzi są narodem, który ufa swoim rządzącym: przypomnij sobie jak to było w czasie pandemii. Szwecja była jedynym krajem na świecie, który funkcjonował niemal bez zmian i w którym ani przez moment nie było nakazu noszenia masek, za to wszędzie były rekomendacje, żeby dbać o higienę rąk i zachowywać dystans od innych ludzi. To jest ta specyficzna cecha, która może zamienić się w dość daleko idące oczekiwanie, że to do szefa należy załatwienie wszystkiego, czego pracownik potrzebuje, zarówno w sferze ergonomii, jak i zdrowia mentalnego.

Do nagrania tego odcinka zainspirowały mnie odbyte niedawno, coroczne rozmowy z moimi pracownicami. 

Medarbetarsamtal to obowiązkowa, coroczna rozmowa między pracownikiem i przełożonym, która ma na celu danie pracownikowi możliwości wyrażenia swoich myśli, pomysłów i życzeń na temat klimatu współpracy, środowiska pracy, rozwoju kompetencji, służbowych zadań oraz relacji do kolegów i szefowej czy szefa. To okazja do przegadania jak sytuacja zawodowa wygląda teraz i co chciałoby się zrobić w
przyszłości. Medarbetarsamtal odbywa się o podobnej porze każdego roku, bo wchodzi w cykl procesów HR związanych z, między innymi, corocznymi podwyżkami pensji, które są ustalane centralnie. Tak się składa, że akurat teraz trwają negocjacje podwyżek na ten rok, decyzja zwykle przypada wczesną wiosną.

Głównym celem tej rozmowy jest upewnienie się, że pracownik rozumie dokąd podąża jego organizacja, jakie ma najważniejsze założenia, i w jaki sposób pracownik może przyczynić się do tego, żeby miał poczucie sensu wykonywanej pracy, a co za tym idzie, żeby ten rozwój był efektywny i dawał satysfakcję wszystkim zaangażowanym.

Badania mówią, że jeśli personel rozumie co dzieje się w firmie, w której pracuje, działa to motywująco, bo wyzwala poczucie przynależności. W mojej pracy dyplomowej na studiach użyłam teorii po szwedzku nazwanej KASAM, która opisuje efekt badań Aarona Antonovskiego. To był socjolog, który pracując po wojnie z kobietami ocalonymi z obozów koncentracyjnych zauważył, że, mimo iż wszystkie te kobiety były ofiarami okrucieństwa, to tylko część z nich powróciła do równowagi psychicznej i żyła zwyczajnym, stabilnym życiem i odczuwała radość. To były te kobiety, które widziały sens w przynależności do większego kontekstu, czyli miały poczucie odczuwania i zrozumienia otaczającego je świata, odczuwały sprawczość i to, że miały narzędzia do radzenia sobie z codziennością oraz miały poczucie sensu swojego istnienia. Zgodzisz się, że to naturalne potrzeby każdego człowieka? Również pracownika.

Taka regularna rozmowa daje też możliwość wczesnego wyłapania ewentualnych problemów czy trudności. A kontynuując temat i zagadnienia związane z pracą etatową koniecznie należy zapoznać się z zasadami zatrudnienia i zwolnienia, jakie obowiązują u szwedzkiego pracodawcy. Ale o tym opowiem Ci za tydzień!

Po więcej informacji zapraszam Cię na stronę www.kierunekszwecja.com. Tam też znajdziesz notatki do każdego odcinka.

Vi ses i Sverige! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *