społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw kierunek szwecja

Podcast #67 – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w świetle najnowszej unijnej dyrektywy

Dzisiaj w Szwecji niepojęte jest, że pod koniec XIX wieku wycięto duże części lasów w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie szybko rozwijającego się przemysłu i urbanizacji, które wymagały ogromnych ilości drewna zarówno jako surowca, jak i źródła energii.

Skandynawia zbudowała swoją potęgę gospodarczą częściowo dzięki zasobom naturalnym tych krajów. Jednak świadomi swojej niechlubnej historii Szwedzi z zapałem odrabiają pracę domową i praca z CSR jest stałym elementem rozwojowym większości firm, a ja w mojej pracy wpisuję się w ten trend i oferuję moim klientom raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wytycznymi CSRD i ESRS.

Co musi zrobić Twoja organizacja, żeby znaleźć się wśród najlepszych?

Może żachniesz się, że to naiwne sformułowanie… Tak i nie, ponieważ jest jeden obszar, który jest stosunkowo nowy, jeszcze nieobowiązkowy dla wszystkich, ale to kwestia czasu. O czym mowa? O wprowadzeniu dyrektywy unijnej dotyczącej raportowania zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw, mianowicie firmy staną przed znaczącą zmianą w sposobie raportowania swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Od 2024 roku spółki notowane na giełdzie zatrudniające więcej niż 500 pracowników są zobligowane do opracowania raportu zrównoważonego rozwoju zgodnie z nowymi wytycznymi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Od 2025 roku te wymagania zostaną rozszerzone także na firmy zatrudniające ponad 250 pracowników, niezależnie od tego, czy są notowane na giełdzie, czy nie. W kolejnym etapie również małe i średnie spółki zostaną objęte tymi wymogami.

CSRD oznacza znaczne wzmocnienie wymagań dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju a dyrektywa UE określa, jakiego rodzaju informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju muszą zostać przedstawione przez spółki, oraz w jaki sposób te informacje powinny być przedstawione, zgodnie z jednolitymi standardami ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Dlaczego firmy muszą wziąć odpowiedzialność?

Dlatego, że trwałość ( z ang. sustainability) definiuje się jako wytrzymałość i zdolność człowieka do wytrwania w pewnych okolicznościach na określonym obszarze, czyli socjo-ekologiczny krytyczny punkt zero, na przykład zmiany klimatu spowodowane ginącymi gatunkami zwierząt i zmniejszającym się (w niektórych rejonach świata) dostępem ludzi do wody pitnej i pożywienia.

Słusznie domyślasz się, że ten sposób raportowania to nowa umiejętność, a ponieważ ja mam ambicje, żeby zawsze być na bieżąco w mojej pracy i móc oferować moim klientom najnowsze rozwiązania z zakresu szwedzkiego prawa pracy oraz HR, to wykształciłam się w tym kierunku. Mam certyfikat, nowe kompetencje i chętnie Ci o raportowaniu zrównoważonego rozwoju opowiem.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw oznacza wizję odpowiedzialnego działania firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. To w założeniu ma przyczyniać się do rozwoju społecznego i gospodarczego, ponieważ podejmuje prewencyjne działania na rzecz ograniczenia ubóstwa i korupcji oraz starania do stworzenia lepszych warunków pracy i zwiększenia dobrobytu dla lepszego życia ludzi, pracowników. Społeczna odpowiedzialność rozciąga się na wszystkie obszary wokół pracownika i jest to odpowiedzialność wykraczająca ponad to, czego wymagają paragrafy prawa. Prawdziwa, poważna wizja dotycząca ochrony środowiska rozpoczęła się w 1962 roku wraz z ukazaniem się książki biolożki Rachel Carson pt. “Silent spring”, która stworzyła podwaliny dla tego ruchu. Ta książka zainspirowała polityków, badaczy i ekologów. Rozpoczęła się nowa era. Dzisiaj, 60 lat po tym mentalnym przełomie można powiedzieć, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest naturalną konsekwencją walki z niszczeniem naturalnych zasobów Ziemi.

Do teraz duże organizacje, szczególnie takie działające w branżach, o których wiadomo że ich produkcje mają negatywny wpływ na środowisko, raportowały w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednak nie było na to ścisłych wytycznych. Obecna znacząca zmiana to wprowadzenie podwójnej perspektywy istotności.
Chodzi o to, żeby firmy raportowały nie tylko wpływ swojej działalności na ludzi i środowisko, ale także to, jak różne kwestie zrównoważonego rozwoju mogą wpłynąć na sytuację finansową firmy. Ta podwójna perspektywa ma na celu przedstawienie bardziej kompleksowego obrazu wpływu firmy, ryzyk, ale i możliwości związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz w konsekwencji efektów finansowych.

Nowe wymagania mają też wpływ na łańcuch dostaw, ponieważ dotknięte organizacje będą wymagać od swoich dostawców, ale też banków i innych instytucji, zaostrzenia wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju i transparentnych informacji na ten temat.

Dziś zarówno ONZ, jak i rząd Szwecji podkreślają znaczenie zrównoważonego rozwoju społecznego, dlatego wiele firm i organizacji aktywnie nad tym pracuje. Zasada zrównoważonego rozwoju jest szerokim pojęciem, ale została uproszczona do trzech wymiarów:

 

1. Wymiar ekonomiczny: to wzrost, który polega na gospodarowaniu ludzkimi i materialnymi zasobami w długim okresie.

2. Wymiar społeczny: zaspokajanie podstawowych praw i potrzeb człowieka.

3. Wymiar ekologiczny: czyli gospodarowanie zasobami Ziemi i redukcja wpływu na ekosystem.

Mogę pomóc Twojej organizacji zdefiniować, co zrównoważony rozwój oznacza dla Waszej działalności, poprzez opracowywanie strategii i celów na podstawie rzeczywistych potrzeb. To nie tylko umożliwi jasne określenie, jakie inicjatywy i działania przynoszą największe korzyści biznesowe, ale też da klarowny plan długofalowej i udanej pracy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zdjęcie z flagą Unii Europejskiej: Markus Spiske on Unsplash

Tematy poruszone w podkaście: zrównoważony rozwój, Unia Europejska, przedsiębiorstwa w Szwecji, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Vi ses i Sverige! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *