Podcast #35 – Aj i oj, czyli jak Szwedzi edukują personel w kwestii bezpiecznego środowiska pracy

Czy to możliwe, żeby o tak nudnych i ważnych jednocześnie pojęciach jak ryzyko w miejscu pracy czy kwestiach bezpieczeństwa pracy mówić za pomocą AJ i OJ? Tak! Jak? Posłuchaj tego odcinka!

Bezpieczne środowisko pracy, zarówno fizyczne jak i psychosocjalne, to kwestia priorytetowa dla szwedzkich pracodawców i jest uregulowana w prawie pracy.

Kwestiami formalnymi, czyli dokumentacją i dopilnowaniem wdrażania wszystkich reguł mających na celu zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy oraz systematyczną kontrolą przestrzegania zasad zajmuje się na ogół personel HR.

Przypominam, że w Szwecji HR to zawód, a nie zapchajdziura, ewentualnie pracownica czy pracownik działu kadr.

Ale odpowiedzialność za codzienne przestrzeganie zasad bezpiecznego środowiska pracy oraz ewentualne sygnalizowanie nieprawidłowości leży na każdym pracowniku. Tak jest!

I teraz tak: ryzyko wypadku występuje we wszystkich miejscach pracy.

Aby móc radzić sobie z ewentualnym ryzykiem, albo nawet całkiem ryzyku zapobiegać, każdy zatrudniony pracownik musi mieć tego ryzyka świadomość. Dlatego szwedzkie prawo pracy wymaga, żeby edukować pracowników w kwestii ewentualnego ryzyka oraz dawać im wiedzę do kogo w razie niepewnej sytuacji mogą się zwrócić.

Jeśli mimo tego, coś w miejscu pracy się wydarzy, w Szwecji nazywamy to tillbud, czyli wydarzenie mogące potencjalnie skończyć się wypadkiem i olycka, czyli wypadek w miejscu pracy. Granica między tymi dwoma pojęciami może być trudne do rozróżnienia, dlatego Szwedzi przybliżyli temat nazywając potencjalny wypadek, czyli tillbud zdarzeniem OJ! a faktyczny wypadek, czyli olycka zdarzeniem AJ!

Tak, dokładnie tak jak słyszysz! Oj, jak oj, kiedy upadło mi na podłogę narzędzie pracy, np. igła ze strzykawki po pobraniu krwi pacjenta i mogła spowodować inne konsekwencje.

A aj, jak aj zabolało! Kiedy ta sama igła upadła, a obsługa instynktownie wyciągnęła po nią rękę i ukłuła się w palec. To już jest wypadek przy pracy, czyli olycka, bo zużyta igła jest potencjalnym zagrożeniem chorobowym.

W Szwecji szeroko edukuje się personel o ich roli w zgłaszaniu potencjalnych wypadków i faktycznych wypadków.

Personel raczej nie lekceważy potencjalnych zagrożeń i ma świadomość swojej własnej roli w procesie dbania o bezpieczne środowisko pracy. Dla innych nacji to może być nieco śmieszne, albo naiwne, ale szwedzki pracownik ma przekonanie, że jest oczami i uszami swojego szefa, i że dzięki jego uważności można wprowadzić zmiany, które potencjalnie mogą zapobiec wypadkom w pracy. Innymi słowy, Szwedzi, zarówno pracodawcy jak i pracownicy traktują kwestie bezpiecznego środowiska pracy bardzo na serio.

I wiesz, Ty też masz możliwość bycia częścią tego stabilnego i bezpiecznego  systemu pracy poza granicami Polski, w Szwecji. Zacznij od zapoznania się z moim poradnikiem „Pracować w Szwecji”.

W odcinku za tydzień zaproszę Cię do kolejnej interesującej rozmowy, tym razem będę gościć szefa polskiej Agencji Inwestycji i Handlu z siedzibą w Sztokholmie.

Photo by Matthew Henry on Unsplash 

Vi ses i Sverige! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *